• Hakkı Yeten cad. No:13, Fulya Terrace Center, C2 blok, Kat:14, D:93, Fulya, Şişli, İstanbul
  • +90 (554) 638 29 00
  • yukselbukusoglu@gmail.com

Femur Başının Avasküler Nekrozunda Kök Hücre Tedavisi

Dize kök hücre tedavisi - Diz ve kalça kireçlenmesine, kıkırdak hasarına kök hücre tedavisi

Femur Başının Avasküler Nekrozunda Kök Hücre Tedavisi

Osteonekroz yani kemik dokusunun kanlanmasının bozulması sonucu ölümü nedeni ile femur başı avasküler nekrozu  gelişir. Femur başı avasküler nekrozu maalesef tüm kalça protezlerinin yaklaşık %10'unun nedenidir. Femur başı avasküler nekrozu genellikle 30'lu ve 40'lı yaşlardaki hastalarda görülür.

Hastalığa, kalçanın femur kemiğinin baş kısmının kan akımının ve beslenmesinin bozulması neden olur. Tedavi edilmezse, bu hastalık sonuçta femur başının çökmesine yol açarak hastanın kalça protezi operasyonuna ihtiyaç duymasına yol açabilir. Bu yaş grubundaki hastalar için tam kalça protezi ideal değildir, çünkü muhtemelen zaman içerisinde
yıpranacaktır ve hastanın bir kez daha ameliyata ihtiyaç duymasına yol açacaktır. Bu durumlarda en önemli nokta, avasküler nekrozu femur başı çökmeden önce keşfetmektir. Damar yaralanması ve dolaşım bozulması genellikle ağrısız bir olay olduğundan, hastalar genellikle femurun başında dolaşım bozukluğu geliştiğinden habersizdir. Bu nedenle vakalar çok nadiren erken safhada fark edilir. Bununla birlikte, kalçanın bir tarafında avasküler nekroz olan hastaların %80'inde de karşı tarafta da avasküler nekroz olduğunu bilinmektedir. Bu durumlarda genellikle ikinci asemptomatik, sessiz tarafı yakalayıp, çökmeden önce kök hücre tedavisi ile tedaviyi gerçekleştirebilmek mümkündür.


Kök hücre tedavisi ile femur başı avasküler nekrozlarında son derece başarılı sonuçlar verebilmektedir. Kök hücre tedavisi sonrası avasküler nekrozlu birçok hasta, femur kemiği başında yenilenmiş kan akışı yaşar ve kemik yeni hücrelerle yeniden doldurulur. Bu ayrıca daha fazla kemik dokuda yıkımı da önler ve femur başının çökme riskini azaltır.


Femur Başının Avasküler Nekrozunda Kök Hücre Tedavisi


Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre, kök hücre tedavisi ile femur başı avasküler nekrozu tedavisinde son derece olumlu sonuçlar elde edebildiğini göstermektedir. Her vakada kök hücre tedavisinin amacı açıktır: femur kemiği başında kan akışını artırmak ve yeni kemik hücrelerin oluşumunu sağlayarak femur başının çökmesini önlemek.  Kök hücre tedavisi, hastaların ağrılarında ciddi azalma ve eklem fonksiyonlarında iyileşmeye neden olmaktadır. Kök hücre tedavisi, femur başının çökme riskini azaltır  ve bu özelikle genç hastalarda kalça protezi operasyonuna olan gidişi engeller.

 

Kök hücreler, femur kemiğinin avasküler yani kan dolaşım bozukluğu nedeniyle ölmekte olan kısmı içindeki lezyonlara enjekte edilir. Kök hücre  tedavisi ile femur başını yenilemek ve bölgedeki kan akımı iyileştirerek, kemik dokusundaki yıkım engellenir ve kemik dokusu gelişimi sağlanır. Böylelikle kalça eklemi bütünlüğü ve işlevselliği korunup hastanın normal faaliyetlerine kavuşması sağlanır. Özetle, femur başı avasküler nekrozunda kök hücre tedavisi kemikte kan dolaşımını artırır, kemiği besleyen yeni kılcal damarlar oluşumuna neden olur. Böylelikle ölmekte olan kemik hücreleri canlandırılır, daha fazla hasar ve yıkım oluşumu engellenir, yeni kemik hücreleri oluşarak kemik dokuda canlanma, iyileşme sağlanır. Kök hücre tedavisi sonrası hastaların kalça eklemi işlevselliği ve hayat kalitesinde büyük ölçüde
iyileşme görüldüğü bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.